Categories (tabs)

Chữa bệnh trong tinh dịch có máu do thấp nhiệt hạ chú

Chữa bệnh trong tinh dịch có máu do thấp nhiệt hạ chú

December 13, 2017

Nguyên nhân: Thường xuyên uống nhiều rượu và ăn các món quay, rán nướng, những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều chất ngọt và chất cay làm tổn thương tì vị, vận hóa mất bình thường, tư sinh thấp nhiệt, thấp nhiệt hạ chú, nội uẩn hạ tiêu, tổn thươngRead More

Chữa bệnh trong tinh dịch có máu do thấp nhiệt hạ chú

Chữa bệnh trong tinh dịch có máu do thấp nhiệt hạ chú

December 13, 2017

Nguyên nhân: Thường xuyên uống nhiều rượu và ăn các món quay, rán nướng, những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều chất ngọt và chất cay làm tổn thương tì vị, vận hóa mất bình thường, tư sinh thấp nhiệt, thấp nhiệt hạ chú, nội uẩn hạ tiêu, tổn thươngRead More